Søg støtte til forfatterbesøg

Søg støtte til et forfatterbesøg

 

Børn og unges møde med forfattere og illustratorer
Til støtte af arrangementer med 1-3 forfattere. Puljen kan søges af førskoleinstitutioner, skoler og gymnasie/seminarieuddannelser.


Forfattercentrum
Til støtte af arrangementer med 1-3 forfattere. Kan søges som både privatperson eller som institution, hvis du er arrangør af et arrangement, hvor en forfatter præsenterer sit værk.


Huskunstnerordningen
Til støtte af længere forløb (fra 5 dage op til et helt skoleår) med en kunstner. Dette kan fx være en skriveworkshop. Kan søges af bl.a. skoler/ungdomsuddannelser, kommuner, kulturinstitutioner og foreninger med tilbud for børn og unge.